SWOT-analyse als strategisch hulpmiddel voor jouw organisatie

Gepubliceerd op: 23-05-2022

SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en
Threats (bedreigingen). Wanneer je dit model invult voor jouw bedrijf, krijg je o.a. inzicht in
de interne en externe kansen en uitdagingen. De analyse geeft invulling aan nieuwe
marketingstrategieën en te nemen stappen voor de onderneming.

Hoe maak je een SWOT-analyse?

De interne analyse concentreert zich op de krachten (S) en verbeterpunten (W) van het
merk, het aanbod of de onderneming zelf. Voorbeelden hiervan zijn veel of weinig vakkennis,
een succesvol of falend personeelsbeleid en een positief of slecht imago. Bij het interne
onderzoek wordt een vergelijking getrokken met belangrijke concurrenten, waar bij de
externe analyse wordt gekeken naar de situatie in een bedrijfstak. Op externe factoren heeft
de onderneming aanzienlijk minder invloed.

Toch is het waardevol deze mee te nemen voor een volledig beeld; deze factoren kunnen
immers van grote invloed zijn op het resultaat en de te volgen strategie in de toekomst. Denk
bij kansen (O) aan nieuwe trends, veranderende klantbehoeften en andere doelgroepen.
Bedreigingen (T) kunnen bestaan uit nieuwe concurrenten, technische ontwikkelingen en
nieuwe regelgeving. Noteer deze informatie schematisch in een vierkant met in iedere hoek
een onderdeel. Formuleer de punten in de analyse zo concreet mogelijk, zodat hieruit
opvolgbare acties op te maken zijn.

Maak de vertaling naar een confrontatiematrix

De SWOT-analyse en de confrontatiematrix zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na het
maken van een SWOT-analyse is het maken van een confrontatiematrix de logische
vervolgstap. Je maakt de confrontatiematrix door de punten uit de SWOT-analyse gewicht te
geven en tegen elkaar af te zetten. Kies de 3, 4 of 5 belangrijkste sterktes en zwaktes
tegenover net zoveel kansen en bedreigingen. Beoordeel vervolgens ieder pluspunt met het
effect op iedere kans en bedreiging. Bijvoorbeeld zo: Zeer kansrijk (++), neutraal (0) tot zeer
bedreigend (–). Enkel bij een goede kennis van het klantprofiel, de behoefte van de klant en
hun motivatie, zijn de uitkomsten betrouwbaar te noemen.

En nu strategie bepalen!

Uit de ingevulde confrontatiematrix maak je op hoe de aansluiting is tussen de organisatie en
de markt. Of jouw bedrijf ‘markt-fit’ is, bepaalt een eventueel nieuwe (marketing)strategie.
Om strategische keuzes te kunnen formuleren, is het belangrijk verbanden te leggen binnen
de matrix. Door de kruispunten van de elementen van een score te voorzien, bereik je dat.
Een SWOT-analyse is gericht op het onderscheidend vermogen van de organisatie t.o.v.
concurrenten. Zoom daarom niet in op aspecten van de analyse die overeenkomen met
andere bedrijven of waarop de organisatie gemiddeld scoort. Nu de strategie helderder
wordt, vraag je jezelf af of deze een haalbare oplossing biedt voor het kernprobleem. Ja?
Let’s go!